Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

EIA (alleen voor bedrijven)

EIA subsidie zonnewarmte

Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

Energie Investerings Aftrek

EIA staat voor Energie Investerings Aftrek en het doel van de EIA is het stimuleren van het investeren in duurzame energie en/of in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen of ondernemers die in Nederland inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen.

De regeling beidt direct financieel voordeel aan ondernemers en ondernemingen : naast de reguliere afschrijving kan op de gedanene investeringen (aanschaf- en voortbrengingskosten) maar liefst 41,5 % extra afgetrokken worden van de fiscale winst.

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden investeringsaftrek
- Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.300
- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt (dus nieuw)
- Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst
- Voor hetzelfde bedrijfsmiddel kunt u niet energie-investerings aftrek én milieu investeringsaftrek krijgen
- Bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
- de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Hoe moet de regeling aangevraagd worden ?

Binnen 3 maanden na het doen van de investering moet u een melding doen via internet bij het Agentschap.nl. Na ontvangst van de melding stuurt men u een ontvangstbevestiging die bij de administratie

bewaard moet worden. Indien er aangifte van inkomstenbelasting (in geval van een eenmanszaak of v.o.f.) wordt gedaan of van vennootschapsbelasting (BV of NV) dan mag men de extra afschrijving toepassen.

Overzicht subsidiemogelijkheden

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

SDE+ (alleen voor bedrijven) SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrij...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

Uw Subsidiemogelijkheden

U heeft uitgebreide subsidiemogelijkheden !
Het is meestal niet eenvoudig om uw weg te vinden in het woud van subsidies en fiscale mogelijkheden. Naast de landelijke zonne energiesubsidies zoals de aanschafsubsidie van 15 % op zonnepanelen en de BTW-regeling van 6 % voor zonnepanelen en zonneboilers bestaan er nog meer mogelijkheden, zoals subsidies op Europees niveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook 'zachte' leningen en hypotheekaftrekmogelijkheden zijn mogelijk. Voor bedrijven bestaan er daarnaast nog meer mogelijkheden zoals versnelde afschrijving van energiezuinige installaties, vergoeding voor het genereren van duurzame energie enz.

Het gaat te ver om alle (kleinere) mogelijkheden op deze website in kaart te brengen. Echter, erkende en gecertificeerde zonneboilerinstallateurs bij u uit de regio weten heel goed wat uw mogelijkheden zijn. Het is ook in hun voordeel indien u gebruik kunt maken van zoveel mogelijk subsidie, dat zal tenslotte de kans op uw eventuele opdracht vergroten.

Het is daarom verstandig om bij offerte en documentatie-aanvragen direct te informeren naar subsidie en fiscale mogelijkheden.

Via deze website kunt u in 1 stap een eenvoudig aanvraagformulier invullen en direct bij maximaal 5 zonneboilerinstallateurs bij u in de regio of net daarbuiten een vrijblijvende offerte, documentatie en berekening aanvragen. Wel zo handig en volledig vrijblijvend !
Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl