Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Europese subsidies

In Nederland worden op allerlei niveaus financiële en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investering in en het gebruik van duurzame energie en duurzame middelen te stimuleren. Op lokaal, regionaal en provinciaal niveaus zijn er vaak vele mogelijkheden. Op deze pagina wordt meer aandacht geschonken aan dat onderwerp.

Intelligente Energie voor Europa (IEE)

Het betreft hier de financiële ondersteuning c.q. subsidiering van lokale, regionale en nationale initiatieven op het gebied van duurzame energiebronnen, energie-efficiëntie, energie-aspecten van het vervoer en internationale actie. Intelligente Energie voor Europa heeft voor de periode 2007-2013 een budget van 730 miljoen euro.

Tot 75 % van de kosten wordt hierbij vergoed, maar is bestemd voor organisaties en overheden.

Het is mogelijk dat ook particulieren en bedrijven participieren in dergelijke programma's, maar dan zal dat secundair zijn, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een woningeigenaar zich op kan en dat hele groepen gebruikers weer kunnen profiteren van de subsidie die bijvoorbeeld aan Nederland of aan Nederlandse organisatie wordt verstrekt.

Vaak zijn woningstichtingen deelnemers en ontvangen dan subsidie voor het verbeteren van het Energielabel van honderden woningen.

Energiesubsidiewijzer

De Energiesubsidiewijzer is een website c.q. applicatie waarbij u op eenvoudige wijze uw woonplaats invoert waarna het systeem direct alle mogelijke landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke subsidies, stimuleringsmogelijkheden, financieringsmogelijkheden weergeeft. Zo kunt u bijvoorbeeld in Rotterdam subsidie krijgen op de zogenaamde 'Groene Daken,' maar ook groene leningen zijn mogelijk. In veel gemeentes en regio's worden ook mogelijkheden geboden voor zonneboilersystemen en andere duurzame systemen. Waar u wel op moet letten is dat sommige subsidies elkaar uitsluiten, ofwel ze mogen niet zowel regionaal als landelijk worden aangevraagd.

Uw Subsidiemogelijkheden

U heeft uitgebreide subsidiemogelijkheden !
Het is meestal niet eenvoudig om uw weg te vinden in het woud van subsidies en fiscale mogelijkheden. Naast de landelijke zonne energiesubsidies zoals de aanschafsubsidie van 15 % op zonnepanelen en de BTW-regeling van 6 % voor zonnepanelen en zonneboilers bestaan er nog meer mogelijkheden, zoals subsidies op Europees niveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook 'zachte' leningen en hypotheekaftrekmogelijkheden zijn mogelijk. Voor bedrijven bestaan er daarnaast nog meer mogelijkheden zoals versnelde afschrijving van energiezuinige installaties, vergoeding voor het genereren van duurzame energie enz.

Het gaat te ver om alle (kleinere) mogelijkheden op deze website in kaart te brengen. Echter, erkende en gecertificeerde zonneboilerinstallateurs bij u uit de regio weten heel goed wat uw mogelijkheden zijn. Het is ook in hun voordeel indien u gebruik kunt maken van zoveel mogelijk subsidie, dat zal tenslotte de kans op uw eventuele opdracht vergroten.

Het is daarom verstandig om bij offerte en documentatie-aanvragen direct te informeren naar subsidie en fiscale mogelijkheden.

Via deze website kunt u in 1 stap een eenvoudig aanvraagformulier invullen en direct bij maximaal 5 zonneboilerinstallateurs bij u in de regio of net daarbuiten een vrijblijvende offerte, documentatie en berekening aanvragen. Wel zo handig en volledig vrijblijvend !

Overzicht subsidiemogelijkheden

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

SDE+ (alleen voor bedrijven) SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrij...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl