Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Subsidies zonneboiler

De overheid verstrekt aantrekkelijke subsidies voor de aanschaf en installatie van een zonneboilersysteem. Op deze en onderliggende pagina's vindt u meer informatie over de verschillende subsidies die beschikbaar zijn gesteld.

6 % btw tarief op installatiewerk zonneboiler

Subsidies zonneboiler

De overheid stimuleert de toepassing van zonne energie installaties zoals zonneboilers, deels vanwege het duurzame karakter en deels om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Op Europees niveau worden vaak afspraken gemaakt om CO2 te reduceren en de aanleg van PV-installaties en Zonneboilerinstallaties passen perfect in dat plaatje. Hieronder vindt u meer informatie over subsidiemogelijkheden voor zonneboilers.

Meer informatie

ISDE Subsidie Op verschillende niveaus binnen de overheid worden subsidies verstrekt voor de aanschaf, installa...

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

SDE+ (alleen voor bedrijven) SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrij...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

6 % btw tarief op installatie zonnecollectoren

Subsidie-overzicht

Subsidies Partikulieren Subsidies Bedrijven
100% btw terugvorderen 2015 en 2015 (alleen voor zonnepaneleninstallaties) 100% btw terugvorderen 2015 en 2015 (alleen voor zonnepaneleninstallaties)
6 % btw i.p.v. 21 % btw op arbeidskosten 2014 en 2015 (tot 1 juli 2015) 6 % btw i.p.v. 21 % btw op arbeidskosten 2014 en 2015 (tot 1 juli 2015)
Lokale en regionale subsidies Lokale en regionale subsidies
Europese subsidies Europese subsidies
  Energie Investerings Aftrek (EIA)
  Milieu Investerings Aftrek (MIA)
  Stimulering Duurzame Energie Productie+ (SDE+)
  Variabele Afschrijving Milieu Investeringen (VAMIL)

Zonneboilers zijn rendabel

Zonneboilers zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Door het verstrekken van subsidies en fiscale mogelijkheden wordt de investering in een zonneboiler systeem deels vergoed en wordt de terugverdientijd teruggebracht tot 10 tot 15 jaar, gebaseerd op de huidige energieprijzen. Gezien de verwachte prijsstijgingen van aardgas in de komende jaren, zal het rendement groter zijn of u nu een kleine installatie hebt of een grote zonneboilerinstallatie.

15 % subsidie op aanschaf zonneboilerinstallatie

Uw Subsidiemogelijkheden

U heeft uitgebreide subsidiemogelijkheden !
Het is meestal niet eenvoudig om uw weg te vinden in het woud van subsidies en fiscale mogelijkheden. Naast de landelijke zonne energiesubsidies zoals de aanschafsubsidie van 15 % op zonnepanelen en de BTW-regeling van 6 % voor zonnepanelen en zonneboilers bestaan er nog meer mogelijkheden, zoals subsidies op Europees niveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook 'zachte' leningen en hypotheekaftrekmogelijkheden zijn mogelijk. Voor bedrijven bestaan er daarnaast nog meer mogelijkheden zoals versnelde afschrijving van energiezuinige installaties, vergoeding voor het genereren van duurzame energie enz.

Het gaat te ver om alle (kleinere) mogelijkheden op deze website in kaart te brengen. Echter, erkende en gecertificeerde zonneboilerinstallateurs bij u uit de regio weten heel goed wat uw mogelijkheden zijn. Het is ook in hun voordeel indien u gebruik kunt maken van zoveel mogelijk subsidie, dat zal tenslotte de kans op uw eventuele opdracht vergroten.

Het is daarom verstandig om bij offerte en documentatie-aanvragen direct te informeren naar subsidie en fiscale mogelijkheden.

Via deze website kunt u in 1 stap een eenvoudig aanvraagformulier invullen en direct bij maximaal 5 zonneboilerinstallateurs bij u in de regio of net daarbuiten een vrijblijvende offerte, documentatie en berekening aanvragen. Wel zo handig en volledig vrijblijvend !
Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl