Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Lokale en regionale subsidies

Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidiëring van duurzame energie. Veelal gaat het dan wel om grootschatlige projecten die in aanmerking komen, zoals hele wijken die overstappen op zonne energie. Op deze pagina geven wij een introductie van de mogelijkheden die Europa biedt.

Meer met minder initiatief

De Rijksoverheid heeft een samenwerkingsverband geïnitieerd dat doel heeft om de toepassing van energiezuinige en duurzame woningen te stimuleren. Andere deelnemers zijn bijvoorbeeld Bouwend Nederland, Energie-Nederland en de Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie van de Installatiebranche. Dit iniatief heet Meer met Minder en één van de belangrijkste resultaten is de zogenaamde Energiesubsidiewijzer.

Energiesubsidiewijzer

De Energiesubsidiewijzer is een website c.q. applicatie waarbij u op eenvoudige wijze uw woonplaats invoert waarna het systeem direct alle mogelijke landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke subsidies, stimuleringsmogelijkheden, financieringsmogelijkheden weergeeft. Zo kunt u bijvoorbeeld in Rotterdam subsidie krijgen op de zogenaamde 'Groene Daken,' maar ook groene leningen zijn mogelijk. In veel gemeentes en regio's worden ook mogelijkheden geboden voor zonneboilersystemen en andere duurzame systemen. Waar u wel op moet letten is dat sommige subsidies elkaar uitsluiten, ofwel ze mogen niet zowel regionaal als landelijk worden aangevraagd.

Investeren in zonne-energie loont !

Gunstige Energielabel = korting op hypotheek !

Ook een vorm van subsidiëring is de dat woningen met een Energielabel A++ (het maximum) extra hypotheekruimte kunnen krijgen van € 8.000. Het gaat om de zogenaamde Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet

Uw Subsidiemogelijkheden

U heeft uitgebreide subsidiemogelijkheden !
Vanaf 2016 kunnen particulieren en ondernemingen de ISDE subsidie aanvragen. Afhankelijk van het soort en merk bedraagt het subsidiebedrag tussen de € 500 en € 900. Men moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

De subsidie kan pas aangevraagd worden nadat de zonneboiler is gekocht en ge´nstalleerd
De boiler moet gekocht zijn na 1 januari 2016 en er moet een betaalbewijs beschikbaar zijn
De subsidie moet binnen 3 maanden na aankoop aangevraagd worden, waarbij de zonneboiler dan wel in werking moet zijn
De zonneboiler moet in Nederland ge´nstalleerd zijn.
Er is een budget van € 70 miljoen voor 2016 en ook voor 2017 zal een gelijkwaardig budget beschikbaar zijn.


Het gaat te ver om alle (kleinere) mogelijkheden op deze website in kaart te brengen. Echter, erkende en gecertificeerde zonneboilerinstallateurs bij u uit de regio weten heel goed wat uw mogelijkheden zijn. Het is ook in hun voordeel indien u gebruik kunt maken van zoveel mogelijk subsidie, dat zal tenslotte de kans op uw eventuele opdracht vergroten.

Het is daarom verstandig om bij offerte en documentatie-aanvragen direct te informeren naar subsidie en fiscale mogelijkheden.

Via deze website kunt u in 1 stap een eenvoudig aanvraagformulier invullen en direct bij maximaal 5 zonneboilerinstallateurs bij u in de regio of net daarbuiten een vrijblijvende offerte, documentatie en berekening aanvragen. Wel zo handig en volledig vrijblijvend !

106 procent van woningwaarde

Voor mensen die mede een hypotheek afsluiten voor het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen is extra financieringsruimte mogelijk, namelijk 106 % van de woningwaarde in plaats van 105 %.

Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing (HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan. Het uiteindelijke hypotheekbedrag moet binnen beide plafonds blijven, dus òf de inkomenscriteria òf de waarde van de woning is maatgevend.

Overzicht subsidiemogelijkheden

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

SDE+ (alleen voor bedrijven) SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrij...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl