SDE+ (alleen voor bedrijven)

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrijfs subsidieregelingen. Deze werking zullen wij op deze pagina toelichten.

Wilt u ook fors besparen op uw energiekosten met een zonneboiler?

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is een regeling waarbij de productie van Duurzame Energie wordt gestimuleerd. Het grote verschil ten opzichte van andere subsidieregelingen is dat er geen subsidie wordt verstrekt bij de aanschaf van een duurzaam bedrijfsmiddel of dat er fiscale mogelijkheden worden geboden met betrekking tot afschrijving van het bedrijfsmiddel, maar dat er een vergoeding wordt gegeven per eenheid geproduceerde duurzame energie.

U kunt dan denken aan een vergoeding per kwH (electriciteit). De regeling geldt zowel voor bedrijven als voor (non-profit) instellingen.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Afhankelijk van de technologie ontvangt u een bepaalde subsidie voor een bepaalde termijn.

Voorwaarden SDE+

- Productie van hernieuwbare electriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwebare warmte of een combinatie van hernieuwbare warme én electriciteit (WKK)
- energie uit biomassa, geothermie,water, wind en/of zon
In geval van zonne energie:
- subsidie in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van meer dan 15kWp.
- subsidie voor installaties met een zonnecollectorenoppervlakte van 100 m2 of meer. (max. looptijd 15 jaar)

Hoe moet de regeling aangevraagd worden ?

De regeling moet aangevraagd worden via het online Eloket van Agentschap NL en via het loket kunt u een concept aanvraag aanmaken, moet u enkele vragen beantwoorden

en uiteindelijk inzenden met eventuele bijlagen. Na toekenning kunt u jaarlijks subsidie verwachten voor de duur van de subidietermijn.(max. 15 jaar).

bron: Agentschap NL

Voorbeeld zonnecollectoren (vlakkeplaat model)
Voorbeeld zonnecollectoren (vlakkeplaat model)

Overzicht subsidiemogelijkheden

  • Lokale en regionale subsidies

    Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

  • Europese subsidies

    In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

Wilt u ook fors besparen op uw energiekosten met een zonneboiler?

Hoe werkt een zonneboiler ?

Voordelen zonneboilers

Jaarlijkse energiebesparing

Wat kosten zonneboilers ?

Forse subsidies zonneboilers

Geld besparen met zonnepanelen

Installatie van een zonneboiler

Zonnecollectoren

Energieprijzen blijven stijgen

De verwachting is dat door de toenemende schaarste en stijgende vraag de energieprijzen sterk zullen blijven stijgen in de komende jaren. Hierdoor wordt zonne-energie alleen maar interessanter aangezien de besparing hoger zal zijn en de terugverdientijd korter.

Veelgestelde vragen

Soorten zonneboilers

Wie zijn wij ? Contact Disclaimer Privacy

Treechicken BV - KvK nummer 51797917