Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

SDE+ (alleen voor bedrijven)

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrijfs subsidieregelingen. Deze werking zullen wij op deze pagina toelichten.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ is een regeling waarbij de productie van Duurzame Energie wordt gestimuleerd. Het grote verschil ten opzichte van andere subsidieregelingen is dat er geen subsidie wordt verstrekt bij de aanschaf van een duurzaam bedrijfsmiddel of dat er fiscale mogelijkheden worden geboden met betrekking tot afschrijving van het bedrijfsmiddel, maar dat er een vergoeding wordt gegeven per eenheid geproduceerde duurzame energie.

U kunt dan denken aan een vergoeding per kwH (electriciteit). De regeling geldt zowel voor bedrijven als voor (non-profit) instellingen.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Afhankelijk van de technologie ontvangt u een bepaalde subsidie voor een bepaalde termijn.

Voorwaarden SDE+
- Productie van hernieuwbare electriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwebare warmte of een combinatie van hernieuwbare warme én electriciteit (WKK)
- energie uit biomassa, geothermie,water, wind en/of zon
In geval van zonne energie:
- subsidie in combinatie met fotovolta´sche zonnepanelen met een vermogen van meer dan 15kWp.
- subsidie voor installaties met een zonnecollectorenoppervlakte van 100 m2 of meer. (max. looptijd 15 jaar)

Hoe moet de regeling aangevraagd worden ?

De regeling moet aangevraagd worden via het online Eloket van Agentschap NL en via het loket kunt u een concept aanvraag aanmaken, moet u enkele vragen beantwoorden

en uiteindelijk inzenden met eventuele bijlagen. Na toekenning kunt u jaarlijks subsidie verwachten voor de duur van de subidietermijn.(max. 15 jaar).

bron: Agentschap NL

Voorbeeld zonnecollectoren (vlakkeplaat model)

Overzicht subsidiemogelijkheden

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

SDE+ (alleen voor bedrijven) SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrij...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

Uw Subsidiemogelijkheden

U heeft uitgebreide subsidiemogelijkheden !
Het is meestal niet eenvoudig om uw weg te vinden in het woud van subsidies en fiscale mogelijkheden. Naast de landelijke zonne energiesubsidies zoals de aanschafsubsidie van 15 % op zonnepanelen en de BTW-regeling van 6 % voor zonnepanelen en zonneboilers bestaan er nog meer mogelijkheden, zoals subsidies op Europees niveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook 'zachte' leningen en hypotheekaftrekmogelijkheden zijn mogelijk. Voor bedrijven bestaan er daarnaast nog meer mogelijkheden zoals versnelde afschrijving van energiezuinige installaties, vergoeding voor het genereren van duurzame energie enz.

Het gaat te ver om alle (kleinere) mogelijkheden op deze website in kaart te brengen. Echter, erkende en gecertificeerde zonneboilerinstallateurs bij u uit de regio weten heel goed wat uw mogelijkheden zijn. Het is ook in hun voordeel indien u gebruik kunt maken van zoveel mogelijk subsidie, dat zal tenslotte de kans op uw eventuele opdracht vergroten.

Het is daarom verstandig om bij offerte en documentatie-aanvragen direct te informeren naar subsidie en fiscale mogelijkheden.

Via deze website kunt u in 1 stap een eenvoudig aanvraagformulier invullen en direct bij maximaal 5 zonneboilerinstallateurs bij u in de regio of net daarbuiten een vrijblijvende offerte, documentatie en berekening aanvragen. Wel zo handig en volledig vrijblijvend !
Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl