Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

VAMIL (alleen voor bedrijven)

De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goederen. Op deze pagina wordt meer informatie verstrekt over de VAMIL mogelijkheden.

Vrije Afschrijving Milieu Investeringen

VAMIL staat voor Vrije Afschrijving Milieu Investeringen Lijst of ook wel Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen. Deze subsidevorm is puur fiscaal en heeft betrekking op het naar wens en willekeurig fiscaal afschrijven van het duurzame en energiebesparende bedrijfsmiddel dat u heeft aangeschaft. Het grote voordeel ervan is dat u uw belastbare winst kunt drukken en daardoor bespaart op uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die afgedragen moet worden. Dat scheelt in de liquiditeit en biedt ook nog een rentevoordeel.

Er mag tot 75 % van het investeringsbedrag in mindering worden gebracht op de fiscale winst (dat is de winst na alle kosten, echter voordat er belastingen over zijn geheven). Veelal wordt de MIA gecombineerd met de VAMIL regeling.

Hoewel beide regelingen verschillend zijn, maken ze wel gebruik van dezelfde Milieulijst. Op deze Milieulijst of ook wel VAMIL-lijst genoemd staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en/of VAMIL. Elk jaar verschijnt er een nieuwe lijst en u kunt deze aanvragen of downloaden op de site van Agentschap NL.

Staat uw zonneboilerinstallatie op de Milieulijst

Klik op de afbeelding voor de lijst

Hier kunt u de controleren of uw installatie op de (uitgebreide) lijst van de MIA en VAMIL regeling voorkomt. Komt die niet daarop voor ? Dan is het wellicht verstandig om toch te kijken naar een apparaat of installatie dat er wel op voorkomt of toch een aanvraag in te dienen, maar af te wachten op antwoord.

Klik hier voor de Milieulijst. [2.971 KB]

Voorwaarden VAMIL
- het bedrijfsmiddel waarin ge´nvesteerd word/is, staat op de Milieulijst
- het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
- de investering heeft betrekking op de de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
- het ge´nvesteerde bedrag moet minimaal € 2.300 zijn
- er mag geen VAMIL én Energie Investeringsaftrek (EIA) voor hetzelfde bedrijfsmiddel aangevraagd worden.

Hoe moet de regeling aangevraagd worden ?

Binnen 3 maanden na het doen van de investering moet u een melding doen via internet bij het Agentschap.nl. Na ontvangst van de melding stuurt men u een ontvangstbevestiging die bij de administratie

bewaard moet worden. Indien er aangifte van inkomstenbelasting (in geval van een eenmanszaak of v.o.f.) wordt gedaan of van vennootschapsbelasting (BV of NV) dan mag men de extra afschrijving toepassen.

Overzicht subsidiemogelijkheden

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

SDE+ (alleen voor bedrijven) SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en de werking verschilt van de andere bedrij...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

Uw Subsidiemogelijkheden

U heeft uitgebreide subsidiemogelijkheden !
Het is meestal niet eenvoudig om uw weg te vinden in het woud van subsidies en fiscale mogelijkheden. Naast de landelijke zonne energiesubsidies zoals de aanschafsubsidie van 15 % op zonnepanelen en de BTW-regeling van 6 % voor zonnepanelen en zonneboilers bestaan er nog meer mogelijkheden, zoals subsidies op Europees niveau en op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook 'zachte' leningen en hypotheekaftrekmogelijkheden zijn mogelijk. Voor bedrijven bestaan er daarnaast nog meer mogelijkheden zoals versnelde afschrijving van energiezuinige installaties, vergoeding voor het genereren van duurzame energie enz.

Het gaat te ver om alle (kleinere) mogelijkheden op deze website in kaart te brengen. Echter, erkende en gecertificeerde zonneboilerinstallateurs bij u uit de regio weten heel goed wat uw mogelijkheden zijn. Het is ook in hun voordeel indien u gebruik kunt maken van zoveel mogelijk subsidie, dat zal tenslotte de kans op uw eventuele opdracht vergroten.

Het is daarom verstandig om bij offerte en documentatie-aanvragen direct te informeren naar subsidie en fiscale mogelijkheden.

Via deze website kunt u in 1 stap een eenvoudig aanvraagformulier invullen en direct bij maximaal 5 zonneboilerinstallateurs bij u in de regio of net daarbuiten een vrijblijvende offerte, documentatie en berekening aanvragen. Wel zo handig en volledig vrijblijvend !
Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl