Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Energiebesparing

50 % besparing

Met een zonneboiler systeem bespaart u gemiddeld ruim 50 % op uw jaarlijkse kosten voor warm water. Indien u besluit een zonneboiler combiketel aan te schaffen bespaart u daarnaast energiekosten op het verwarmen van uw woning.

Besparing afhankelijk van gasprijzen

Zoals hierboven aangegeven bespaart u met een standaard zonneboilerinstallatie maar liefst 50 % op uw gaskosten voor het verwarmen van water. Hoeveel die besparing dan exact is is afhankelijk van de hoeveelheid gas die u gebruikt voor de verwarming van water én van de gasprijs per m3 voor dat jaar. Voor 2016 kunt u uitgaan van een besparing van circa € 120 tot € 130. (deze bedragen zijn gebaseerd op een jaarlijkse besparing van circa 250 m3 bij gebruik van een standaard zonneboilerinstallatie in een gemiddeld huishouden).

Meer informatie over het gemiddelde verbruik en de gemiddelde besparing vindt u onder onze informatieve webpagina over terugverdientijd zonneboilers.

Deze inschattingen zijn allemaal gebaseerd op de huidige energieprijzen, echter leert de ervaring uit het verleden ons dat energieprijzen veel sterker dan verwacht kunnen groeien.

Zonnecollectoren met in-situ boilervat

Besparing gas per m3

Zo kunt u in het onderstaande artikel lezen dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft geregistreerd dat van 1997 tot en met 2012 de energieprijzen maet maar liefst 120 % zijn gestegen, terwijl de gemiddelde prijzen van producten en diensten met slechts 35 % zijn gestegen. De energieprijzen stijgen veel sneller dan gemiddeld dus en indien we die ervaring meenemen in onze berekeningen dan zijn de besparingen op energiekosten door toepassing van gratis zonne energie vele malen groter dan verwacht en is de terugverdientijd ook veel korter dan verwacht.

Zullen de energieprijzen echter wel blijven stijgen ? Uit ervaring weten we dat dat in de afgelopen 15 jaar zeker het geval was en op basis van onderstaande punten en aannames verwachten we zeker een continuering van die trend in de komende 15 jaar.

Aarzel dus niet om de overstap naar zonnepanelen en zonneboilers en zonnecollectoren te maken !

Waarom energieprijzen blijven stijgen:

  • groei vraag naar energie door wereldwijde groei van o.a. Azië en Zuid-Amerika
  • schaarste energie door opraken fossiele brandstoffen
  • schaarste energie vanwege problemen Midden-Oosten
  • schaarste energie vanwege machtspositie Rusland
  • groei accijnzen en andere belastingheffingen op energie door Nederlandse overheid

Subsidies maken zonneboilers extra aantrekkelijk

CPS: stijging energieprijzen afgelopen 15 jaar

Bron: CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft aan dat de energieprijzen in de afgelopen 15 jaar ruim drie keer zo hard zijn gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen waren in 2012 bijna 120 procent hoger dan 15 jaar geleden, terwijl de consumentenprijsindex (CPI) tussen januari 1997 en januari 2012 met slechts 35 % toenam. (bron:www.CBS.nl)

Dit is duidelijk te zien op de grafiek hieronder:

Nog meer voordelen van zonneboilers

Goed voor het milieu De toepassing van zonne energie betekent goed nieuws voor het milieu: er wordt enorm bespaard op ...

Verhoging waarde woning De aanwezigheid van een zonneboilerinstallatie betekent dat uw woning energiezuiniger is dan een ...

Goede subsidiemogelijkheden De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van zonne energie en biedt interessante subsidiemo...

Voorbeeld zonnepanelen

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl