Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Goede subsidiemogelijkheden

De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van zonne energie en biedt interessante subsidiemogelijkheden waardoor de investering in bijvoorbeeld zonneboilers sneller wordt terugverdiend. Op deze pagina geven we een korte samenvatting van de subsidiemogelijkheden.

Laat uw subsidies voor berekenen !

ISDE Subsidieregeling

Op verschillende niveaus binnen de overheid worden subsidies verstrekt voor de aanschaf, installatie en benutting van zonneboilerinstallaties. De belangrijkste landelijke regeling is de ISDE regeling, waarbij € 500 tot € 900 subsidie verstrekt wordt op de aanschaf van een zonneboiler. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2016 en zal ook in 2017 worden voortgezet. Lees hieronder verder:

Voorwaarden ISDE regeling

  • De subsidie kan pas aangevraagd worden nadat de zonneboiler is gekocht en geïnstalleerd
  • De boiler moet gekocht zijn na 1 januari 2016 en er moet een betaalbewijs beschikbaar zijn
  • De subsidie moet binnen 3 maanden na aankoop aangevraagd worden, waarbij de zonneboiler dan wel in werking moet zijn
  • De zonneboiler moet in Nederland geïnstalleerd zijn.
  • Er is een budget van € 70 miljoen voor 2016 en ook voor 2017 zal een gelijkwaardig budget beschikbaar zijn.

Subsidies maken zonneboilers extra aantrekkelijk

Financiering met hypotheekuitbreiding mogelijk

In veel gevallen is de investering in zonne energie installaties te financieren door een uitbreiding van de hypotheek of het vestigen van een tweede hypotheek. De rente hierop is veelal fiscaal aftrekbaar.

Illustratie van een zonneboiler combi systeem

Extra subsidies voor bedrijven

Indien u als bedrijf een zonneboilerinstallatie koopt dan heeft u nog meer mogelijkheden, namelijk via de EIA, MIA en de VAMIL regelingen.

EIA = Energie Investerings Aftrek

MIA = Milieu Investerings Aftrek

VAMIL = Willekeurige Afschrijving Milieu Investering

Voor gedetailleerde informatie over bovenstaande regelingen kunt u klikken op de onderstaande links

Overzicht subsidies zonneboilers

Lokale en regionale subsidies Ook op Europees niveau zijn er mogelijkheden voor subsidi ring van duurzame energie. Veelal gaat ...

Europese energie subsidies

Europese subsidies In Nederland worden op allerlei niveaus financi le en fiscale iniatieven ontwikkeld om de investe...

EIA subsidie zonnewarmte

EIA (alleen voor bedrijven) Op deze pagina informeren wij u over de EIA, een fiscale regeling ten behoeve van de investering ...

MIA (alleen voor bedrijven) De Milieu Investeringsaftrek is een subsidie op milieuvriendelijke investeringen en is een subsid...

VAMIL (alleen voor bedrijven) De VAMIL lijst is een vaak gehoorde opmerking bij verkopers van duurzame energiebesparende goeder...

Laat uw subsidies voor berekenen !

Collectieve zonneboiler actie
Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl