Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Zonneboiler met drukgevuld systeem

Op deze pagina vindt u meer informatie over zonneboilers met een terugloopsysteem.

Twee soorten vloeistofsystemen bij zonneboilers

Er zijn twee vloeistofsystemen die toegepast worden bij zonneboiler installaties, het terugloopsysteem en het drukgevulde systeem. Elke leverancier maakt een keuze voor een bepaalde soort en beide vloeistofsystemen hebben zowel voordelen als nadelen.

Om het prinicpe te kunnen begrijpen is het van belang eerst de primaire werking van een zonneboilerinstallatie te begrijpen.

Primaire werking van een zonneboilersysteem

De zonnecollector of -collectoren vangen de zonnestraling op via een zogenaamde absorber in de collector. Deze geeft de warmte weer door aan een vloeistof die door fijnmazig leidingwerk aan de achterkant van de absorber loopt. De opgewarmde vloeistof loopt via een leiding naar een warmtewisselaar in de boiler (wat in feite een geïsoleerd voorraadvat is dat gevuld wordt met kraanwater). De vloeistof draagt de warmte weer over aan de warmtewisselaar die uiteindelijk zorgt voor de opwarming van het water.

De vloeistof kan in (vacuümbuis)zonnecollectoren wel op lopen tot 200 graden Celsius, maar zal uiteindelijk het kraanwater minimaal verwarmen tot 60 graden Celsius.

Indien iemand de warm water kraan openzet zal het door de zon verwarmde water daar naartoe getransporteerd worden.

Hoe werkt het drukgevulde systeem ?

Het drukgevulde systeem heeft betrekking op de vloeistof die door de zonnecollectoren stroomt en via de warmtewisselaar door het boilervat stroomt.

In geval van een drukgevuld systeem blijft de vloeistof van het systeem altijd continu aanwezig. In tegenstelling tot een terugloopsysteem dat bij grote temperatuurswijzigingen (vorst en warmte) leegloopt, blijft bij een drukgevuld systeem de vloeistof inclusief antivriesmiddel altijd aanwezig. Er is een expansievat dat bij hoge temperaturen de uitgezette vloeistof kan opvangen. Er heerst een continu druk van circa 1 - 2 bar op het gehele systeem.

Illustratie van modern zonneboilersysteem

Onderhoud van een drukgevuld systeem

Het onderhoud van een drukgevuld systeem is arbeidsintensiever dan dat van een leegloopsysteem. In tegenstelling tot een leegloopsysteem moet er bij een drukgevuld systeem een jaarlijkse onderhoudsbeurt plaatsvinden wat iets kostbaarder is dan bij een leegloopsysteem en regelmatig moet het systeem bijgevuld worden.

Rendement

Een drukgevuld systeem heeft een beter rendement dan een leegloopsysteem.

Plaatsing boilervat

Bij een drukgevuld systeem maakt het niet uit waar het boilervat staat ten opzichte van de zonnecollectoren. Door een pomp wordt het gehele systeem continu onder een druk van 1 à 2 bar en het maakt niet uit of de zonnecollectoren hoger, gelijk of lager zijn geplaatst dan het boilersysteem.

Illustratie van een zonneboiler combi systeem

Een zonneboiler voor elk huishouden rendabel !

Ook u kunt sterk besparen op uw jaarlijkse gaskosten voor het verwarmen van water. Er worden geen aparte eisen gesteld aan woningen. De aanschaf en installatie van zonneboilers wordt sterk gesubsidieerd en het is interessant om uw mogelijkheden voor te laten rekenen door gespecialiseerde zonneboiler installatiebedrijven. Via deze website kunt u volledig vrijblijvend en kostenloos offertes, documentie en berekeningen aanvragen bij bedrijven uit uw regio.

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl