Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Zonneboiler systemen

Er zijn qua vloeistofsysteem grofweg twee systemen te onderscheiden: het terugloopsysteem en het drukgevulde systeem. Op de onderliggende pagina's worden deze vloeistofsystemen behandel.d

Meer informatie

Zonneboiler met terugloopsysteem Op deze pagina vindt u meer informatie over zonneboilers met een terugloopsysteem.

Zonneboiler met drukgevuld systeem Op deze pagina vindt u meer informatie over zonneboilers met een terugloopsysteem.

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Veel woningeigenaren kiezen voor zonne energie en laten zowel zonnepanelen voor zonnestroom en zonnecollectoren en zonneboiler voor zonnewarmte op en in hun woning installeren. Indien men bijvoorbeeld een nieuwbouw woning betrekt kan men optimaal profiteren van deze systemen en binnen 10 tot 12 jaar alles terugverdienen, bij gelijkblijvende energieprijzen.

Voorbeeld zonnecollectoren (vlakkeplaat model)

Plaatsing van zonnecollectoren

Hoe beter de plaatsing van zonnecollectoren is, des te hoger is het rendement. Hoewel zonnecollectoren werken onder elke hellingshoek en elke richting geven pal op het zuiden geplaatste collectoren onder een hoek van 40 tot 45 graden toch de beste resultaten.

Naast de richting en de hellingshoek is ook de hoogte waarop zonnecollectoren geplaatst worden van belang, maar dan voornamelijk bij een leegloopsysteem.

Bij een leegloopsysteem zal de vloeistof uit de zonnecollectoren en het leidingwerk teruglopen in het boilervat op het moment dat de temperatuur in het gehele systeem te hoog of te laag wordt.

In het geval van een leegloopsysteem moeten de zonnecollectoren en het leidingwerk daarom hoger geplaatst worden dan het boilervat zodat via natuurlijk afschot de vloeistof terug kan lopen. Via een circulatiepomp wordt daarna de vloeistof weer rondgepompt.

Bij een drukgevuld systeem blijft het gehele systeem altijd gevuld en onder een druk van 1 à 2 bar staan. Om te voorkomen dat het systeem bevriest is antivriesmiddel toegevoegd.

Voorbeeld zonnepanelen

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl