Zonneboiler-expert.nl

Home | Wie zijn wij ? | Contact | Disclaimer | Privacy

Zonneboiler met terugloopsysteem

Op deze pagina vindt u meer informatie over zonneboilers met een terugloopsysteem.

Twee soorten vloeistofsystemen bij zonneboilers

Er zijn twee vloeistofsystemen die toegepast worden bij zonneboiler installaties, het terugloopsysteem en het drukgevulde systeem. Elke leverancier maakt een keuze voor een bepaalde soort en beide vloeistofsystemen hebben zowel voordelen als nadelen.

Om het prinicpe te kunnen begrijpen is het van belang eerst de primaire werking van een zonneboilerinstallatie te begrijpen.

Primaire werking van een zonneboilersysteem

De zonnecollector of -collectoren vangen de zonnestraling op via een zogenaamde absorber in de collector. Deze geeft de warmte weer door aan een vloeistof die door fijnmazig leidingwerk aan de achterkant van de absorber loopt. De opgewarmde vloeistof loopt via een leiding naar een warmtewisselaar in de boiler (wat in feite een geïsoleerd voorraadvat is dat gevuld wordt met kraanwater). De vloeistof draagt de warmte weer over aan de warmtewisselaar die uiteindelijk zorgt voor de opwarming van het water.

De vloeistof kan in (vacuümbuis)zonnecollectoren wel op lopen tot 200 graden Celsius, maar zal uiteindelijk het kraanwater minimaal verwarmen tot 60 graden Celsius.

Indien iemand de warm water kraan openzet zal het door de zon verwarmde water daar naartoe getransporteerd worden.

Hoe werkt het terugloopsysteem ?

Het terugloopsysteem heeft betrekking op de vloeistof die door de zonnecollectoren stroomt en via de warmtewisselaar door het boilervat stroomt.

In geval van een terugloopsysteem wordt er geregeld dat de vloeistof uit de zonnecollectoren terugloopt in het boilervat, in geval van bepaalde minimum of maximum temperaturen die bereikt worden of andersoortige problemen die het noodzakelijk maken dat de vloeistof niet langer in de zonnecollectoren zelf aanwezig zijn.

Te denken valt aan hevige vorst of een hele hoge temperatuur.

Onderhoud van een leegloopsysteem

Het onderhoud van een leegloopsysteem is relatief eenvoudig en kan zelf worden uitgevoerd. Eenmaal per 2 a 3 jaar een kleine onderhoudsbeurt is voldoende.

Rendement

Het rendement van een terugloopsysteem ligt een fractie lager dan het rendement van een drukgevuld systeem.

Plaatsing boilervat

Een belangrijk verschil met een drukgevuld systeem is de plaatsing van het boilervat. Deze dient lager te staan dan de collectoren omdat het van belang is dat de vloeistof uit de zonnecollectoren via natuurlijk afschot af kan lopen naar het boilervat. Het is bij dit systeem niet mogelijk om het vat op dezelfde hoogte of hoger te plaatsen dan de zonnecollectoren.

Ook vloerverwarming op zonne energie

Een zonneboiler voor elk huishouden rendabel !

Ook u kunt sterk besparen op uw jaarlijkse gaskosten voor het verwarmen van water. Er worden geen aparte eisen gesteld aan woningen. De aanschaf en installatie van zonneboilers wordt sterk gesubsidieerd en het is interessant om uw mogelijkheden voor te laten rekenen door gespecialiseerde zonneboiler installatiebedrijven. Via deze website kunt u volledig vrijblijvend en kostenloos offertes, documentie en berekeningen aanvragen bij bedrijven uit uw regio.

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl